İstehsalat avadanlığı

İsveçrə Sturt dəyirmanı, Alman OPS güzgü elektrik qığılcımı, Yapon Mazak torna, Makino Longmen emal mərkəzi və Zeiss üç koordinatlı sınaq avadanlığı.