Sənaye Xəbərləri

Preform qəlib haqqında ətraflı təqdimat

2022-07-22
Gündəlik həyatımızda,preform kalıpyeməli yağ, içki, konfet, tibb və digər çox qablaşdırma sənayelərində geniş istifadə olunur.

anlayışıpreform kalıpï¼Preform qəlibi, bir enjeksiyon maşını ilə ərinmiş materialın qəlibə vurulması və daha sonra qəlib embrionunun isti halda üfürmə qəlibinə qoyulması və kalıbı üfürmək üçün havanın vurulması ilə qəlibləmə üsuludur.

-nin ayrılmaz hissəsidirpreform kalıpï¼Enjeksiyon qəlibi əsasən tökmə sistemi, qəlibləmə hissələri və struktur hissələrdən ibarətdir. Döküm sistemi və qəlib hissələri plastik hissələrlə birbaşa təmasdadır, ən mürəkkəb qəlibdir, ən böyük dəyişiklikdir, hissənin ən yüksək emal dəqiqliyidir.
preform kalıp