Sənaye Xəbərləri

12 Boşluqlu Mühərrik Yağı Qapağı Kalıbı Açılma Sistemi ilə İş Prinsipi

2023-11-20

A Açma sistemi olan 12 boşluqlu mühərrik yağı qapağı qəlibimühərrik yağı şüşələri üçün plastik qapaqlar istehsal etmək üçün istifadə edilən bir qəlib növüdür. "12 boşluq" qəlibdəki qapaq boşluqlarının sayını ifadə edir, yəni qəlib bir anda 12 qapaq istehsal edə bilər.

Kalıpdakı burubu açmaq sistemi qapağı tamamilə çıxarmadan qapağı şüşədən açmağa imkan verən mexanizmdir. Bu, qapağı şüşənin boyundakı ipə uyğun bir iplə dizayn edərək və sonra qapağın özünə bir sıra yarıqlar əlavə etməklə əldə edilir. Bu yarıqlar qapağın altında yerləşdirilir və qapağın büküldükdə asanlıqla əyilməsinə və açılmasına imkan verir.

Qəlib adətən yüksək keyfiyyətli poladdan və ya alüminiumdan hazırlanır və istehsal edilən hər bir qapağın ölçü, forma və keyfiyyət baxımından eyni olmasını təmin etmək üçün dəqiqliklə dizayn edilir. Kalıp, plastik materialın qəlib boşluqlarına vurulduğu sıxılma qəlibləmə maşınında istifadə olunur. Açma sistemi qəlibə qəlibləmə və atma prosesi ilə işləyən ayrıca mexanizm kimi inteqrasiya edilmişdir.

TheAçma sistemi olan 12 boşluqlu mühərrik yağı qapağı qəlibihəyat dövrünün davamlılığı və müştərinin rahatlığı üçün idealdır. Bu, ümumi istehsal vaxtını azaldır və istehsal xərclərini azaldır, nəticədə daha səmərəli və sərfəli istehsal prosesi olur.